Wymogi prawne umowy w handlu międzynarodowym - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Wymogi prawne umowy w handlu międzynarodowym

21.11.2017
źródło: pexels.com
Pisaliśmy już o tym, jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym i jaką powinna ona mieć formę. W tym artykule zastanowimy się, co powinno znaleźć się w treści umowy. Minimum ustaleń między stronami, czyli określenie towarów, ich ilości oraz ceny, to w codziennej praktyce stanowczo za mało. Każdy przedsiębiorca z doświadczenia wie, że nieprecyzyjna umowa może stanowić źródło konfliktów ze względu na powstającą w ten sposób nadmierną swobodę interpretacyjną.

Dla dobra stron, kontrakt w transakcji międzynarodowej powinien więc szczegółowo regulować prawa i obowiązki umawiających się podmiotów.

Podstawowe obowiązki eksportera, zgodnie z Konwencją Wiedeńską to:
• faktyczne wydanie towaru importerowi w umówionym miejscu i terminie,
• przekazanie dokumentów dotyczących towaru,
• niezwłoczne przeniesienie prawa własności na importera zgodnie z warunkami umowy i postanowieniami Konwencji.

Przedsiębiorcy dostarczając towar muszą dbać o jego zgodność z ustaleniami kontraktu i o to, aby był on wolny od wad prawnych. Towar nie może podlegać obciążeniom prawami lub roszczeniami osób trzecich.

Podstawowe obowiązki importera, zgodnie Konwencją Wiedeńską, to:
• odbiór towaru zgodnie z umową,
• zapłata uzgodnionej ceny za towar,
• zbadanie towaru pod kątem jakości i zgodności z ustaleniami kontraktu,
• zawiadomienie eksportera o każdym braku zgodności towaru z umową w terminie możliwie najszybszym od chwili ujawnienia braku.

Prawami kupującego, jakie powinny być ujęte w umowie handlu międzynarodowego są:
• prawo do żądania wykonania zobowiązań w naturze,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• prawo do obniżenia ceny w przypadku braku zgodności towaru z umową,
• prawo do żądania odszkodowania od sprzedającego.

Prawami sprzedającego, jakie powinny być ujęte w umowie handlu międzynarodowego są:
• prawo do żądania zapłacenia ceny, odbioru dostawy lub wykonania innych, obowiązków od kupującego,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• prawo do żądania odszkodowania.

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama
Reklama