Transakcja w handlu międzynarodowym - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Transakcja w handlu międzynarodowym

Autor: Redakcja 15.11.2017
źródło: pexels.com
Przedsiębiorco, jeśli zamierzasz być stroną transakcji międzynawowej musisz przede wszystkim wiedzieć, co to jest. Transakcja taka obejmuje kilka wzajemnie uzupełniających się umów krajowych i zagranicznych, zawieranych w celu realizacji postanowień kontraktu.

Transakcja w handlu zagranicznym nie jest więc pojedynczą umową, ale zbiorem porozumień, na które składa się kontrakt, czyli umowa główna zawarta między eksporterem a importerem oraz umowy dodatkowe, czyli te, które umożliwiają realizację tej umowy. W zakresie pojęcia transakcja międzynarodowa mieszczą się zatem umowy ze spedytorem, z przewoźnikiem, towarzystwem ubezpieczeniowym, agencją celną, bankiem, pośrednikiem handlowym, wywiadownią handlową czy niezależnym rzeczoznawcą (kontrola towaru). 

Nasi Czytelnicy już wiedzą, że do transakcji w ramach handlu międzynarodowego należy stosować przepisy Konwencji Wiedeńskiej (Konwencja Wiedeńska czyli gdzie szukać ustawowego oparcia dla transakcji międzynarodowych). Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich umów za wyjątkiem tych, które dotyczą towarów zakupionych do użytku osobistego, rodzinnego lub służących do wykorzystania w gospodarstwie domowym. Jest tak w przypadkach, gdy sprzedający, w jakimkolwiek czasie przed zawarciem umowy albo w chwili jej zawarcia, nie wiedział i nie powinien był wiedzieć, że towary zostały zakupione do użytku w jednym z tych celów (art. 2 a Konwencji).

Na marginesie wspomnimy, że przepisów Konwencji nie stosuje się także do transakcji prowadzonych w drodze licytacji bądź egzekucji, dotyczących: udziałów, akcji, tytułów inwestycyjnych, papierów wartościowych i pieniędzy, okrętów, statków również powietrznych, poduszkowców oraz energii elektrycznej (art. 2 b - d Konwencji).

Cykl przebiegu transakcji

Znamy już definicję pojęcia transakcji międzynarodowej oraz wiemy kiedy stosować Konwencję Wiedeńską. Przedsiębiorców zainteresuje też cykl przebiegu transakcji. Można go podzielić na trzy fazy. Faza pierwsza obejmuje czynności związane z przygotowaniem transakcji i kończy się podjęciem decyzji o wyborze partnera i zawarciem umowy. Druga faza rozpoczyna się podpisaniem kontraktu z zagranicznym partnerem, po czym strony przystępują do realizacji transakcji. Na tym etapie, obowiązkiem dostawcy jest przygotowanie towaru oraz dostarczenie go do miejsca ustalonego w kontrakcie. Importer odbiera towar i dokonuje zapłaty. W trzeciej fazie, przedsiębiorcy dokonują czynności związanych z zakończeniem transakcji oraz czynności kontrolnych.

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama

Zobacz także

Finanse w eksporcie

Dlaczego warto ubezpieczać kredyty eksportowe?

Finanse w eksporcie

Ograniczanie ryzyka w transakcjach zagranicznych

Waluty

S&P dobrze o Polsce

Marketing eksportowy

Warszawskie firmy na eksport!

Reklama
Reklama