Prawo w eksporcie - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Prawo w eksporcie

Wymogi prawne umowy w handlu międzynarodowym

Pisaliśmy już o tym, jak zawrzeć umowę z kontrahentem zagranicznym i jaką powinna ona mieć formę. W tym artykule zastanowimy się, co powinno znaleźć się w treści umowy.

Czytaj więcej
Prawo w eksporcie

Jak zawierać kontrakty w handlu międzynarodowym?

Jak już wiemy, w codziennej praktyce obrotu gospodarczego do zawarcia kontraktu międzynarodowego może dojść w każdej formie, nawet poprzez zwykłą akceptację oferty. Dziś przyjrzymy się bliżej samej ofercie.

Czytaj więcej
Prawo w eksporcie

Forma kontraktu w tradycji handlu zagranicznego

Kontrakt międzynarodowy jest to umowa główna transakcji międzynawowej zawarta między eksporterem a importerem, obejmująca prawa i obowiązki stron dotyczące konkretnego przedmiotu umowy oraz umowy dodatkowe.

Czytaj więcej
Reklama

Prawo w eksporcie

Transakcja w handlu międzynarodowym

Przedsiębiorco, jeśli zamierzasz być stroną transakcji międzynawowej musisz przede wszystkim wiedzieć, co to jest. Transakcja taka obejmuje kilka wzajemnie uzupełniających się umów krajowych...

Czytaj więcej

Prawo w eksporcie

Konwencja Wiedeńska czyli gdzie szukać ustawowego oparcia dla transakcji międzynarodowych

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz interesy z kontrahentami z zagranicy? Potrzebujesz wiedzy o zasadach prawnych rządzących handlem międzynarodowym? Kierując się zasadą ignorantia iuris nocet...

Czytaj więcej
ReklamaReklama
Reklama