Ministerstwo Rozwoju - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Ministerstwo Rozwoju

15.11.2017
Ministerstwo Rozwoju - Departament Polityki Eksportowej

Departament Polityki Eksportowej odpowiada za:
  • przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej;
  • planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Polski w wystawach EXPO;
  • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej PO IG;
  • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie promocji eksportu i polskich inwestycji za granicą;
  • współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze promocji eksportu w kraju i za granicą, w tym organami UE, Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
  • wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. 2016 poz. 714 i 888);
  • prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługa Komitetu do spraw Umów Offsetowych;
  • realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Polski w UE, NATO oraz krajowych strategii i programów rozwoju sektora obronnego.
Kontakt:
Zastępca dyrektora, kierująca pracą departamentu: Ewa Chojecka
tel. 22 693 58 80, 22 693 59 18, 22 693 53 53
fax 22 69340 23
e-mail: sekretariatDPE@mr.gov.pl
Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama

Zobacz także

Reklama

Instytucje wspierające eksport

Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Instytucje wspierające eksport

Zagraniczne Biura Handlowe


Instytucje wspierające eksport

Polska Izba Gospodarcza Eksporterów


Instytucje wspierające eksport

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów


Instytucje wspierające eksport

Enterprise Europe Network


Instytucje wspierające eksport

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Reklama