Konwencja Wiedeńska czyli gdzie szukać ustawowego oparcia dla transakcji międzynarodowych - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Konwencja Wiedeńska czyli gdzie szukać ustawowego oparcia dla transakcji międzynarodowych

Autor: Redakcja 12.11.2017
źródło: pexels.com
Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz interesy z kontrahentami z zagranicy? Potrzebujesz wiedzy o zasadach prawnych rządzących handlem międzynarodowym? Kierując się zasadą ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) warto przeczytać!

W dzisiejszym artykule, odpowiemy na podstawowe pytanie: gdzie szukać oparcia ustawowego dla umów zawieranych przez przedsiębiorców handlujących z kontrahentami zagranicznymi. Zasady, które rządzą obrotem międzynarodowym reguluje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r., zwana Konwencją Wiedeńską (Dz.U.97.45.286 dalej: Konwencja). To w tym akcie prawnym ustawodawca zamieścił przepisy interesujące nas ze względu na tematykę naszego cyklu.

Co dokładnie reguluje Konwencja?

Sposób zawierania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, które wynikają z takich umów. W dokumencie tym, znaleźć można odpowiedź na pytanie jak prawidłowo zawrzeć umowę sprzedaży towarów, w przypadku, gdy strony mają siedziby w różnych państwach.

Pamiętajmy jednak, że Konwencja Wiedeńska reguluje tylko ogólne zasady prawne. Szczegółowych rozwiązań trzeba szukać w przepisach prawa cywilnego tych państw, z których pochodzą kontrahenci. W Polsce takie regulacje zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.64.16.93, dalej Kc). Warto również wiedzieć, że strony mogą wyłączyć zastosowanie całej Konwencji albo zmienić czy uchylić skutki jej postanowień. W takich przypadkach zapisy kontraktu międzynarodowego będą podlegały prawu państwa wybranego przez strony.

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama
Reklama