Jak zawierać kontrakty w handlu międzynarodowym? - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Jak zawierać kontrakty w handlu międzynarodowym?

Autor: Redakcja 19.11.2017
źródło: pexels.com
Jak już wiemy, w codziennej praktyce obrotu gospodarczego do zawarcia kontraktu międzynarodowego może dojść w każdej formie, nawet poprzez zwykłą akceptację oferty. Dziś przyjrzymy się bliżej samej ofercie. Oferta jest to propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób.

Jeśli przedsiębiorca planuje sporządzenie oferty, to musi wiedzieć, że warunkiem jej skuteczności jest tzw. wystarczająca precyzja oraz to, że z treści oferty musi wynikać wola oferenta umowy związania się nią w przypadku przyjęcia oferty. Ustawodawca określił, że oferta jest wystarczająco precyzyjna tylko wtedy, gdy wskazuje co najmniej minimum ustaleń między stronami, czyli towary, ich ilość oraz cenę.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że oferta skierowana do osób, które nie są określone, jest traktowana jedynie jako zaproszenie do składania ofert. Nie dotyczy to przypadków, gdy osoba składająca taką propozycję jednoznacznie oświadczy, że jest inaczej.
Co więc należy zrobić, żeby oferta była skuteczna? Poza spełnieniem warunków co do treści, adresat musi ją fizycznie otrzymać. Samo wysłanie oferty na adres siedziby czy korespondencyjny nie wystarczy. Adresat musi mieć możliwość zapoznania się z jej treścią.

O przyjęciu oferty stanowi oświadczenie lub inna czynność adresata, wyrażająca jego zgodę na ofertę. Bez tego ani rusz, gdyż w przypadku ofertowania, milczenie lub brak działania same w sobie nie stanowią przyjęcia oferty.
Warto też wiedzieć, że przyjęciem oferty rządzi ta sama zasada, która obowiązuje przy wysyłaniu oferty. Czynność ta staje się skuteczna z chwilą, gdy wyrażenie zgody dotarło do oferenta i to w ustalonym przez niego terminie lub w terminie określanym jako rozsądny. To ostatnie oznacza termin ustanowiony z uwzględnieniem okoliczności danej transakcji, w tym również szybkości środków komunikacji, z których korzystał oferent.
Zawarcie umowy następuje z chwilą, gdy przyjęcie oferty stanie się skuteczne w trybie opisanym powyżej.

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama

Zobacz także

Reklama
Reklama