Forma kontraktu w tradycji handlu zagranicznego - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Forma kontraktu w tradycji handlu zagranicznego

Autor: Redakcja 17.11.2017
źródło: pixabay.com
Kontrakt międzynarodowy jest to umowa główna transakcji międzynawowej zawarta między eksporterem a importerem, obejmująca prawa i obowiązki stron dotyczące konkretnego przedmiotu umowy oraz umowy dodatkowe.

W tym artykule wyjaśnimy sprawę formy kontraktu. Nie ma żadnego wymogu prawnego nakładającego na przedsiębiorców obowiązek zawierania umów w formie pisemnej. Umowa sprzedaży w handlu zagranicznym nie wymaga więc zachowania żadnej szczególnej formy. Może więc zostać zawarta w każdy sposób - np. pisemny, ustny, majlowy, telefoniczny, nie wyłączając nawet dowodu z zeznań świadków.

Zawierając umowę w ramach kontraktu międzynarodowego musisz pamiętać, że chociaż forma pisemna nie jest wymagana przez żaden przepis prawa, to znacznie ułatwia ona nie tylko postępowanie dowodowe (zazwyczaj w przypadku sporu), ale również bieżącą interpretację postanowień umowy. Ma to istotne znaczenie z perspektywy zasady wynikającej z Konwencji, która stanowi, że strony umowy są związane wszelkimi uznawanymi przez nie zwyczajami oraz ustaloną między nimi praktyką. Przy braku odmiennego porozumienia stron przyjmuje się w sposób dorozumiany stosowanie do umowy lub do sposobu jej zawarcia zwyczajów, które strony znały lub powinny były znać. Przyjąć również należy te zasady, które są w handlu międzynarodowym ogólnie znane i powszechnie stosowane przez strony do umów tego rodzaju w danej dziedzinie handlu.

Pamiętajmy również, że obowiązująca w polskim prawie zasada swobody umów pozwala stronom na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, byleby jego treść nie sprzeciwiała się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama
Reklama