Dotacje na eksport dla firm z Polski Wschodniej. - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Dotacje na eksport dla firm z Polski Wschodniej.

Autor: Redakcja 19.01.2018
własne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 27 lutego do 29 marca 2018 r. prowadzi nabór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polski Wschodniej Internacjonalizacja MŚP.

W ramach II Etapu działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i rekomendowanego do wdrożenia w ramach realizacji I Etapu działania 1.2 POPW.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:
  • koszty usług doradczych
  • koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy[1] prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach II Etapu działania 1.2 POPW mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania 1.2 POPW i złożyli wniosek o dofinansowanie II Etapu działania 1.2 POPW nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I Etapu działania 1.2 POPW.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 zł.

Więcej na stronie PARP
Źródło: parp.gov.pl

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama

Zobacz także

Marketing eksportowy

Warszawskie firmy na eksport!

Prawo w eksporcie

Transakcja w handlu międzynarodowym

Praca w eksporcie

Interview. Czy jest się czego bać? (III)

Reklama
Reklama