Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów

07.11.2017
Celem sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. 

Eksporterzy planujący rozwój swojej działalności na światowych rynkach mają do dyspozycji usługi "pro-eksport", polegające m.in. na udostępnianiu:
  • listy potencjalnych partnerów z wybranego rynku lub branży opracowywane na podstawie dostępnych w COIE baz danych B2B;
  • informacji o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w danej branży, na rynkach funkcjonowania WPHI;
  • informacji na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych itp;
  • informacji w zakresie instrumentów wsparcia eksportu.

Sieć COIE

Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ul. Kotlarska 42 50-151 Wrocław
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
tel. +48 71 34 34 234 faks +48 71 344 02 85
e-mail: coie@dawg.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław
tel. +48 71 776 93 91
faks. +48 71 776 93 15

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu
Pro eksport:
tel. +48 56 621 84 92, +48 56 621 84 43, +48 56 621 87 51
e-mail: b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl,
j.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl, eksport@kujawsko-pomorskie.pl
Pro biz:
tel. +48 56 621 83 19
e-mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Grottgera 4 20-029 Lublin
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
tel. +48 81 537 16 15, +48 81 537 16 21
faks +48 81 537 16 37
e-mail: coie@lubelskie.pl

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7 65-707 Zielona Góra
Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki
ul. Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra
tel. +48 68 456 53 31
faks +48 68 456 55 70
email: coie@lubuskie.pl, k.bortnowski@lubuskie.pl, m.kubiak@lubuskie.pl

Łódzkie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
pok. 540
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości/Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i
Eksportera
tel. + 48 42 291 98 40, + 48 42 291 97 78, +48 42 291 98 49 51
faks 42 291 98 41
e-mail: marek.kudla@lodzkie.pl, joanna.niedzwiecka@lodzkie.pl

Małopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Podole 60 31-394 Kraków
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Basztowa 22 31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków
tel. +48 12 620 91 62, +48 12 620 91 49, +48 12 620 91 44
faks +48 12 620 91 66
e-mail: Magdalena.Maciejewska-Gebis@umwm.pl, Jerzy.Fugas@umwm.pl,
Marek.Martynowicz@umwm.pl

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul Świętojerska 9 00-236 Warszawa
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
tel. +48 22 566 47 60 faks +48 22 843 83 31
e-mail: proeksport@armsa.pl, probiz@armsa.pl
Kancelaria Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa
Sekretariat: tel. +48 22 59 07 802 lub 824 faks +48 22 59 07 725
e-mail: sekretariatKM@mazovia.pl

Opolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
tel. +48 77 40 33 645-648
faks +48 77 40 33 609
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl, eksport@ocrg.opolskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego/Oddział wspierania rozwoju gospodarczego
al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 01
faks +48 17 747 64 27
e-mail: coie@podkarpackie.pl

Podlaskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Poleska 89 15-874 Białystok
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
tel. +48 85 66 54 990, +48 85 66 54 495 + 48 85 66 54 987 faks +48 85 66 54 440
e-mail: coie@wrotapodlasia.pl
Adres siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Śląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Reymonta 24 00-955 Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 00 48 (0) 32 774 00 77
faks 00 48 (0) 32 774 09 79
e-mail: coie@slaskie.pl

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Sienkiewicza 63 25-002 Kielce
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
adres siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego:
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. +48 41 365 81 81
faks +48 41 365 81 91
e-mail: coie@swietokrzystkie.pl

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Adres korespondencyjny
ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn
Adres siedziby COIE
ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
tel. +48 89 521 91 80, +48 89 521 91 90, +48 89 521 91 95
fax +48 89 521 91 79
e-mail: coie@warmia.mazury.pl

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
tel. +48 61 626 62 40
fax 61 626 62 41
e-mail: coie@umww.pl

Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Św. Ducha 2
70-205 Szczecin
tel.: (48 91) 432 96 82
faks: (48 91) 432 96 96
e-mail: eksport@wzp.pl
Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama

Instytucje wspierające eksport

Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Instytucje wspierające eksport

Zagraniczne Biura Handlowe


Instytucje wspierające eksport

Polska Izba Gospodarcza Eksporterów


Instytucje wspierające eksport

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów


Instytucje wspierające eksport

Enterprise Europe Network


Instytucje wspierające eksport

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Reklama