Akredytywa eksportowa. Skuteczna forma zabezpieczenia kontraktu. - Export Magazyn - Wszystko o eksporcie - www.exportmagazyn.pl

Akredytywa eksportowa. Skuteczna forma zabezpieczenia kontraktu.

Autor: Redakcja 28.03.2018
źródło: pexels.com
Przedsiębiorcy, którzy planują ekspansję zagraniczną lub już ją prowadzą dzięki instrumentom finansowym mogą skuteczniej chronić swoje kontrakty dzięki akredytywie eksportowej (ang. export letter of credit). 

Akredytywa eksportowa zobowiązuje bank importera do zapłaty określonej kwoty po spełnieniu przez eksportera określonych obowiązków. Głównie związane są one z przedstawieniem dokumentów potwierdzających właściwe wywiązanie się z kontraktu. Jeżeli przedstawione dokumenty przez eksportera są zgodne, to wypłata pieniędzy jest gwarantowana, nawet jeśli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Do najczęściej prezentowanych dokumentów należą: faktura, list przewozowy (np. konosament), list pakowy, świadectwo pochodzenia, certyfikat jakości. Strony transakcji mogą także uzgodnić szerszy zakres dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy. Dzięki akredytywie bankowi będzie łatwiej podjąć decyzję w sprawie finansowania czy prefinansowania kontraktu, ponieważ będzie miał pewność, że pieniądze wrócą do banku.

Jakie są korzyści z akredytywy eksportowej?
  • ograniczenie ryzyka braku lub opóźnienia zapłaty
  • zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy przez importera
  • gwarancja otrzymania należności od banku po okazaniu zgodnych dokumentów
  • możliwość uzyskania wcześniejszej wypłaty środków za pomocą dyskonta, bank odkupuje od eksportera należności z akredytywy przed terminem jej płatności, a następnie przekazuje na rachunek eksportera kwotę należności pomniejszoną o odsetki dyskontowe
Kiedy warto skorzystać z akredytywy?

Prowadzenie sprzedaży eksportowej wiąże się z większym ryzykiem niż sprzedaż na rynku krajowym. Akredytywa będzie nam potrzebna w przypadku kiedy zostały nawiązane kontrakty handlowe z nowymi partnerami lub na nowych rynkach zbytu, współpraca z dotychczasowymi kontrahentami pogorszyła się, pojawiają się wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta,
ważne jest bezpieczne rozliczanie kontraktów, sytuacja polityczna lub ekonomiczna w kraju importera nie jest stabilna.

Jakie czynności podejmuje bank?
  1. Przekazuje treść akredytywy eksporterowi (awizacja)
  2. ​Weryfikuje przedłożone przez eksportera dokumenty i przekazuje do banku importera
  3. Po otrzymaniu płatności od banku importera przekazuje płatność eksporterowi
  4. Oferuje eksporterowi potwierdzenie akredytywy lub dyskonto należności z akredytywy

Termin wypłaty wynika z warunków akredytywy i może być określony następująco:
  • „at sight” lub inaczej „by payment", czyli po stwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy,
  • „by deferred payment”, czyli w terminie odroczonym np. w określonej liczbie dni po dacie wysyłki towaru lub dacie wystawienia faktury.
Program Akredytyw Eksportowych

Od 10 stycznia br. polskie firmy mogą potwierdzić w swoich bankach akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku, a Bank Gospodarstwa Krajowego to ryzyko przejmie. Dzięki umowie z 5 bankami komercyjnymi BGK tworzy ekosystem instytucji finansowych, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W ciągu ostatniego roku ten bank rozwoju o 37 proc. zwiększył wsparcie na działalność eksportową polskich przedsiębiorców.

Polska gospodarka jest coraz mocniej sprzężona z europejskimi i światowymi rynkami. Jednak aktywność poza granicami wymaga zdecydowanego wsparcia ze strony państwa i długofalowej polityki eksportowej. Dotyczy to zwłaszcza współpracy z kontrahentami w krajach o podwyższonym ryzyku.

- W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stawiamy na wzrost polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Żeby skutecznie wejść na międzynarodowe rynki, potrzebny jest kapitał, a także przemyślane działania zmierzające do zmniejszania ryzyka aktywności biznesowej poza Polską. Ułatwienia w działalności eksportowej pomagają rodzimym przedsiębiorstwom minimalizować to ryzyko i zwiększyć pewność obrotu gospodarczego – podkreśla Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju.

Bank Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców na zagranicznych rynkach. Najnowszą inicjatywą banku jest Program Akredytyw Eksportowych - współpraca z bankami komercyjnymi, która znacząco ułatwi eksporterom realizowanie zamówień na rynkach o podwyższonym ryzyku. Banki, które podpisały umowę z BGK, będą mogły potwierdzać akredytywy eksportowe bezpośrednio swoim klientom, a BGK będzie przejmować od nich wynikające z akredytyw ryzyko banku zagranicznego. Na razie bank podpisał 5 takich umów z: Alior Bankiem, Citi Handlowym, Credit Agricole, Bankiem Pekao oraz Raiffeisen Polbankiem, kolejne są w końcowych uzgodnieniach.

- Otwieramy nowe pole współpracy z sektorem bankowym. Dotychczas banki komercyjne podchodziły raczej ostrożnie do transakcji z krajami o podwyższonym ryzyku. Dzięki zawartym dziś umowom, dajemy bankom możliwość wspierania przedsiębiorców zarówno na rynkach bliskich, takich jak Rosja czy Białoruś, ale też dalekich, takich jak kraje Afryki. Ta inicjatywa wpisuje się również w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma za zadanie wspierać różnorodne kierunki eksportowe dla polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem takich rynków jak Indie, Wietnam, Turcja, Algieria czy Meksyk – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Akredytywa eksportowa zobowiązuje bank importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty, które prezentuje w niej przedsiębiorca za pośrednictwem swojego banku. Jeżeli dokumenty są zgodne, to wypłata pieniędzy jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Jednocześnie, banki współpracujące z BGK mogą oferować przedsiębiorcom więcej usług związanych z prowadzeniem działalności biznesowej za granicą.

Działania wspierające aktywność zagraniczną przedsiębiorców, w tym eksport, są jednym z priorytetów Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2017 roku BGK o 37 proc. proc. zwiększył nakłady na ten cel. Dziś jest z rodzimymi firmami w 50 krajach na 6 kontynentach. Prowadzące działalność gospodarczą za granicą polskie firmy mogą korzystać w państwowym banku rozwoju z wielu instrumentów finansowych, m.in. gwarancji, kredytów czy linii wielocelowych.

W 2017 r. kompleksowe wsparcie BGK dla polskich przedsiębiorców sięgnęło 8,8 mld zł, w tym 1,8 mld zł na eksport i ekspansję. Pełna oferta BGK dla firm obejmuje poręczenia, gwarancje, pomoc w ekspansji zagranicznej, kredyty oraz finansowanie rozwoju i innowacji. Skorzystało z niej prawie 900 firm i przedsiębiorstw.
Źródło: własne, bgk.pl

Udostępnij:
Tweet LinkedIn
Nie przegap ważnych Wiadomości!

Zapisz się na nasz newsletter:

Warto być na bieżąco!
Reklama
Reklama
Reklama